Podręcznik Nasza Szkoła

Reforma podręczników

W 2017 roku Ministerstwo Edukacji przeprowadziło jedną z największych i najbardziej skomplikowanych reform edukacyjnych, jakie miały miejsce w Polsce w XXI wieku. Miejsce podstawówek i gimnazjów zajęły ośmioletnie szkoły podstawowe i wydłużone o rok licea i technika. Sprawienie, by cała reforma zaszła sprawnie i bezproblemowo, stanowiło nie lada wyzwanie, na szczęście jednak wszystkie założenia zostały zrealizowane. Likwidacja gimnazjów to nie jedyna decyzja, jaką podjęło Ministerstwo Edukacji w ciągu ostatnich lat. Nie mniej ważna była reforma podręczników. Obecnie wprowadzono zasadę, że podręczniki muszą być produkowane w ten sposób, by nie znajdowały się w nich polecenia do wypełniania w książce. Dzięki temu z tej samej pomocy naukowej może korzystać kilka roczników po sobie. Oprócz tych zmian wprowadzono również zasadę, że na początku każdego roku szkolnego uczniowie otrzymują podręczniki i zeszyty ćwiczeń zupełnie za darmo. Jedną z publikacji objętych tą dotacją jest TaniaKsiazka – podręcznik Nasza Szkoła. Publikacja ta została przygotowana przez ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej posiadających wieloletnie doświadczenie w nauczaniu w pierwszych latach szkoły podstawowej. Podręcznik Nasza Szkoła jest dedykowany uczniom klas drugich i trzecich i stanowi bezpośrednią kontynuację podręcznika zatytułowanego Nasz Elementarz.

Cztery pory roku

Podręcznik Nasza Szkoła jest przeznaczony do nauki w trakcie jednego roku szkolnego, został jednak podzielony na cztery części, z czego każda dzieli się dodatkowo na podręcznik do edukacji zintegrowanej i podręcznik do nauki matematyki. Okładki poszczególnych tomów publikacji nawiązują do czterech pór roku. Również teksty i zadania umieszczone w kolejnych częściach cyklu różnią się tematycznie, w drugim tomie znajdują się bowiem teksty dotyczące np. śniegu czy lepienia bałwana.

Tematy bliskie drugoklasistom

Korzystając z podręczników z serii Nasza Szkoła, młody człowiek ma szansę, by nauczyć się wykonywać podstawowe działania matematyczne oraz zdobyć najważniejsze informacje o kulturze i otaczającym go świecie. Podręcznik Nasza Szkoła pomaga w realizacji celów określonych w podstawie programowej, takich jak na przykład:

  • rozbudzanie ciekawości poznawczej ucznia
  • sprawne komunikowanie się w języku ojczystym
  • wykorzystywanie informacji z różnych źródeł i ich krytyczna analiza
  • praca zespołowa i nawiązywanie relacji społecznych
  • sprawne wykorzystywanie podstawowych narzędzi i działań matematycznych w życiu codziennym.
Szkoła zdjęcie od freepik - pl.freepik.com

Wieloletni użytek 

Jedną z bardziej pozytywnych zmian, jakie w ostatnich latach zatwierdziło Ministerstwo Edukacji Narodowej, było wprowadzenie bezpłatnych podręczników w szkole podstawowej. Nie tak dawno temu rodzice na początku każdego roku szkolnego byli zobowiązani do zakupu od kilku do kilkunastu podręczników i zeszytów ćwiczeń, co w wielu przypadkach pochłaniało ogromną część domowego budżetu. Obecnie podręczniki stanowią własność placówki edukacyjnej, a szkole każdego roku udzielana jest dotacja celowa na ich zakup. Oznacza to, że pomoce naukowe są niejako wypożyczane uczniom na czas od września do czerwca, a następnie dziecko ma obowiązek zwrócić je dyrekcji, by młodszy kolega czy koleżanka mogli skorzystać z tej samej pomocy naukowej po wakacjach. Jak się okazuje, mechanizm ten działa od samego początku bardzo dobrze, jego bezpośrednią konsekwencją było jednak stworzenia jednej publikacji dla wszystkich szkół, dzięki czemu cały proces stał się o wiele łatwiejszy. Najpopularniejszą publikacją używaną w polskich podstawówkach jest podręcznik Nasza Szkoła, opracowany przez specjalistów zatrudnionych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Podręcznik ten służy do nauki w klasie drugiej i trzeciej szkoły podstawowej i stanowi część tej samej serii co Nasz Elementarz, z którego uczą się pierwszoklasiści.

Kompleksowy rozwój dziecka

Podział na przedmioty takie jak: historia, przyroda, plastyka czy muzyka realizowany jest dopiero od czwartej klasy szkoły podstawowej. W ciągu trzech pierwszych lat obecności w szkole dzieci poznają materiał w ramach tzw. nauczania zintegrowanego. Podręcznik Nasza Szkoła został stworzony właśnie po to, by umożliwiać nauczycielom sprawne przeprowadzanie nauczania zintegrowanego. Publikacja Ministerstwa Edukacji Narodowej ma za zadanie rozwijać u dziecka różnorodne umiejętności wchodzące w skład:

  • edukacji polonistycznej
  • edukacji matematycznej
  • edukacji artystycznej
  • edukacji przyrodniczej
  • edukacji społecznej.

Aby realizować wszystkie te założenia, podręcznik Nasza Szkoła musi zawierać naprawdę różnorodne treści, pomagające w kształtowaniu wszystkich wymienionych powyżej zdolności. W podręczniku nie brakuje zatem tekstów popularnonaukowych i przyrodniczych opisujących na przykład faunę i florę poszczególnych obszarów na Ziemi. W książce można znaleźć również zabawy i ćwiczenia słownikowe, ortograficzne i gramatyczne, dzięki którym można nauczyć się sprawnego posługiwania się językiem polskim. Podręcznik Nasza Szkoła obfituje również w pytania i polecenia do samodzielnego rozwiązywania. 

Szkoła zdjęcie od freepik - pl.freepik.com