Wieloletni użytek 

Jedną z bardziej pozytywnych zmian, jakie w ostatnich latach zatwierdziło Ministerstwo Edukacji Narodowej, było wprowadzenie bezpłatnych podręczników w szkole podstawowej. Nie tak dawno temu rodzice na początku każdego roku szkolnego byli zobowiązani do zakupu od kilku do kilkunastu podręczników i zeszytów ćwiczeń, co w wielu przypadkach pochłaniało ogromną część domowego budżetu. Obecnie podręczniki stanowią własność placówki edukacyjnej, a szkole każdego roku udzielana jest dotacja celowa na ich zakup. Oznacza to, że pomoce naukowe są niejako wypożyczane uczniom na czas od września do czerwca, a następnie dziecko ma obowiązek zwrócić je dyrekcji, by młodszy kolega czy koleżanka mogli skorzystać z tej samej pomocy naukowej po wakacjach. Jak się okazuje, mechanizm ten działa od samego początku bardzo dobrze, jego bezpośrednią konsekwencją było jednak stworzenia jednej publikacji dla wszystkich szkół, dzięki czemu cały proces stał się o wiele łatwiejszy. Najpopularniejszą publikacją używaną w polskich podstawówkach jest podręcznik Nasza Szkoła, opracowany przez specjalistów zatrudnionych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Podręcznik ten służy do nauki w klasie drugiej i trzeciej szkoły podstawowej i stanowi część tej samej serii co Nasz Elementarz, z którego uczą się pierwszoklasiści.

Kompleksowy rozwój dziecka

Podział na przedmioty takie jak: historia, przyroda, plastyka czy muzyka realizowany jest dopiero od czwartej klasy szkoły podstawowej. W ciągu trzech pierwszych lat obecności w szkole dzieci poznają materiał w ramach tzw. nauczania zintegrowanego. Podręcznik Nasza Szkoła został stworzony właśnie po to, by umożliwiać nauczycielom sprawne przeprowadzanie nauczania zintegrowanego. Publikacja Ministerstwa Edukacji Narodowej ma za zadanie rozwijać u dziecka różnorodne umiejętności wchodzące w skład:

  • edukacji polonistycznej
  • edukacji matematycznej
  • edukacji artystycznej
  • edukacji przyrodniczej
  • edukacji społecznej.

Aby realizować wszystkie te założenia, podręcznik Nasza Szkoła musi zawierać naprawdę różnorodne treści, pomagające w kształtowaniu wszystkich wymienionych powyżej zdolności. W podręczniku nie brakuje zatem tekstów popularnonaukowych i przyrodniczych opisujących na przykład faunę i florę poszczególnych obszarów na Ziemi. W książce można znaleźć również zabawy i ćwiczenia słownikowe, ortograficzne i gramatyczne, dzięki którym można nauczyć się sprawnego posługiwania się językiem polskim. Podręcznik Nasza Szkoła obfituje również w pytania i polecenia do samodzielnego rozwiązywania. 

Szkoła zdjęcie od freepik - pl.freepik.com